Kun pelaajan nykyinen seura on hyväksynyt määräaikaisen pelaajasiirron, siirtyy tehtävä lainaavan seuran käsiteltäväksi heidän työpöydälleen.

Valitse "Näytä ja suorita"
Mikäli määräaikaisen lainan päivämäärät ja pelaajan taso ovat sovitun/sääntöjen mukaiset, jatka määräaikaista pelaajasiirtoa.

Pelaaja rekisteröidään määräajaksi uuteen seuraan täyttämällä/tarkastamalla jokaiselle välilehdelle tarvittavat tiedot, elleivät ne ole jo valmiiksi täytettyjä.

Välilehdelle "Dokumentit" lisätään valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu dokumentti määräaikaisen siirron kestosta. Dokumentti löytyy mm. seuraavasta linkistä.

Määräaikaisen siirron sopimus jalkapalloon: 1652264268-maaraaikaisen_siirron_sopimus_2021_b.pdf (datocms-assets.com)

Määräaikaisen siirron sopimus futsaliin:
1652264188-maaraaikaisen_siirron_sopimus_futsal_2020-02-03_b.pdf (datocms-assets.com)

Määräaikaisen pelaajasiirron kirjaamismaksun järjestelmä lisää laskulle automaattisesti.

Kun pelaajasiirto on asianmukaisesti maksettu, siirtyy määräaikainen pelaajasiirto liittoon hyväksyttäväksi.