Seuraavassa on esitelty joitakin mobiilikäytön perusominaisuuksia.