Yli-ikäisyysanomuksen tekeminen TASO:ssa

 

Yli-ikäisyysanomuksen käsittelyprosessi on esitetty kokonaisuudessaan alla olevassa kaaviossa.

 

 

Yli-ikäisyyden anomisen aloittaa sen joukkueen joukkueenjohtaja (vast), johon yli-ikäisyyslupaa haetaan. Tämän jälkeen anomus menee seuran edustajan käsiteltäväksi, joka voi

 • puoltaa anomusta => siirretään kilpailun järjestäjälle käsiteltäväksi
 • pyytää lisäselvitystä => palautetaan anojalle
 • hylätä anomuksen (ei puolla) => tieto päätöksestä anojalle

 

Kilpailun järjestäjä käsittelee anomuksen TASO:ssa. Ratkaisusta merkitään tieto TASO:n tai lähetetään takaisin anojalle täydentämistä varten.


 
 

Joukkue täyttää yli-ikäisyysanomuksen TASO:ssa, jota varten tulee kirjautua TASO:on

 

 

 

 

Jos sinulla on TASO:ssa useampia rooleja, niin kirjaudu sisään joukkueroolilla:

 


 

 

Liitä yli-ikäinen pelaaja joukkueen pelaajaluetteloon

 • Pelaajat välilehdellä valitse ”Liitä pelaajia seurasta

 

 

  

Liitä pelaaja joukkueen pelaajaluetteloon 

 • joko etsimällä pelaaja seuran pelaajista 
 • tai lisäämällä hänet PalloID:llä

 

HUOM Lisätäksesi yli-ikäisen pelaajan joukkueeseen seuran pelaajatiedoista

 • valitse ”Näytä kaikki pelaajat

 

 

 

 

 • jolloin pelaajien valintalistalle tulevat kaikki pelaajat, jotka ovat syntyneet +/- 2 vuotta verrattuna joukkueen ikäluokkaan
 • valitse yli-ikäinen pelaaja aktivoimalla valintalaatikko
 • muista tallentaa eli ”Lisää joukkueeseen”

 

Jos pelaaja ei löydy seuran pelaajalistalta, voidaan hänet liittää joukkueeseen Pallo-ID:llä.

 

Pelaajan tietojen kohdalle ilmestyy valintanappi ”Ano yli-ikälupaa

 


 
 

”Ano yli-ikälupaa” valintanapin painaminen avaa yli-ikäisyyden anomuslomakkeen.

 

 

Tarkasta ja täytä yli-ikäisyysanomus

 • tarkasta joukkueen ja pelaajan perustiedot
 • lisää perustelut
 • lähetä anomus seuran vastuuhenkilölle käsittelyä varten

 

Lähettäminen poistaa anojan muokkausoikeudet.

 

Voit myös Tallentaa luonnoksen ja palata anomuksen täyttämiseen myöhemmin. Tallentaminen ei lähetä anomusta eteenpäin.

 

Lähettämisen jälkeen saat ilmoituksen, että anomus on lähetetty.

 


 
 

Pelaajaluetteloon ilmestyy tieto Anomuksesta, josta pääsee tarkastelemaan anomuksen tietoja.

 

 

Hyväksytty yli-ikäisyyslupa näkyy joukkueen pelaajaluettelossa yli-ikäisen pelaajan kohdalla rastina