Pelipaikkaan on mahdollista tuoda uusia henkilöitä .csv-tiedoston kautta. Käytännössä uusien henkilöiden tiedot syötetään mallitiedostoon (kts. liite alhaalta), joka sitten tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tuki@palloliitto.fi.

Mallitiedostossa vihreällä merkitys sarakkeet ovat pakollisia tietoja ja sinisellä merkityt vapaaehtoisia.

Osoitekenttä (strAddress1) ei saa sisältää pilkkuja ja puhelinnumero (strPhoneHome) pitää olla muodossa "0401234567".

Yhdellä CSV-importilla voi tuoda kerralla maksimissaan 500 uutta henkilöä Pelipaikkaan.

Kun henkilöt on tuotu onnistuneesti järjestelmään, niin seurakäyttäjä voi jatkaa heidän rekisteröinnit loppuun kohdasta "Puutteelliset rekisteröinnit":