OBSDen förening där spelaren har tidsbundet avtal avbryter övergången. 

 

När det blir aktuellt att avbryta en tidsbunden spelarövergång skickar du meddelande till adressen tuki@palloliitto.fi 

Skriv "Avbrytande av tidsbunden övergång" som rubrik för meddelandet. 

Skriv i meddelandet vilken spelare det gällerden gamla föreningen och den nya föreningen samt fr.o.m. när man vill avbryta den tidsbundna övergången. 

Lägg till spelarens och bägge föreningarnas godkännande för avbrytandet (e-postdiskussion räcker) i meddelandet 

- i meddelandet bör det framgå att alla parter är medvetna om avbrytandet av den tidsbundna övergången och att detta passar för alla parter