Tulospalvelun käyttäminen mobiililaitteissa

Seuraavassa on esitelty joitakin mobiilikäytön perusominaisuuksia.