Bekräfta laguppställningen på annans maskin 

 • laguppställningen kan bekräftas med den matchspecifika kod som lagets ansvarsperson har


Logga in på annans maskin 

 • lagledaren kan använda samma matchspecifika kod => man behöver inte logga in på annans maskin med egna inloggningsuppgifterna (informationssäkerhet)


Lägga till spelare i laguppställningen av spelare som inte finns med i spelarförteckningen

 •  med namn
  • om spelaren finns i föreningens spelarlista, så aktiveras knappen ”Lägg till spelaren i laguppställningen” 
  • om spelaren inte finns i listan, gå vidare till nästa alternativ 
 • namn + PalloID
  • om spelarens uppgifter finns i TASO och PalloID matchar namnet så aktiveras knappen ”Lägg till spelaren i laguppställningen
  • om spelaren inte finns i listan, gå vidare till nästa alternativ  
 • Ny spelarregistrering i Pelipaikka och det finns ännu inget PalloID
  • Lagledaren är säker att spelarens representation och spelrätt är i skick  -> spelaren kan läggas till med namn + kryss i rutan ”Ny spelarregistrering…” 


Särskild situation relaterad till start av Live-matchrapportering

 • laguppställningarna kan inte bekräftas av en eller annan orsak ->matchens domare låser laguppställningarna med dennes egen kod


Matchrapportering utförs av någon annan än lagets huvudanvändare/ansvarsperon 

 • man kan logga in i Live-matchrapportering med matchspecifika kod (informationssäkerhet)


Användaren har inte behörighet att göra ändringar 

 • matchspecifika ansvarsperson kan överflyttas till annan person