OBSDen förening där spelaren har tidsbundet avtal avbryter övergången. 

 

När det blir aktuellt att avbryta en tidsbunden spelarövergång skickar du meddelande till adressen tuki@palloliitto.fi 

1. Skriv "Avbrytande av tidsbunden övergång" som rubrik för meddelandet. 

2. Skriv i meddelandet vilken spelare det gällerden gamla föreningen och den nya föreningen samt fr.o.m. när man vill avbryta den tidsbundna övergången. 

- Tidsbegränsningen kan avbrytas i spelarregistersystemet tidigast 15 dygn efter övergången i fotboll

 Tidsbegränsningen får inte sluta och övergången får inte avbrytas under tiden 3.9–15.11. i fotboll.

- Tidsbegränsningen kan avbrytas i spelarregistersystemet tidigast 10 dygn efter övergången i futsal.

 Tidsbegränsningen får inte upphöra och övergången får inte avbrytas under tiden 16.2–30.6 i futsal.

3. Lägg till spelarens och bägge föreningarnas godkännande för avbrytandet (e-postdiskussion räcker) i meddelandet 
I meddelandet bör det framgå att alla parter är medvetna om avbrytandet av den tidsbundna övergången och att             detta passar för alla parter 


Fotbollens tävlingsbestämmelser

Regler, bestämmelser och instruktioner (palloliitto.fi) 


Futsalens tävlingsbestämmelser

Regler, bestämmelser och instruktioner (palloliitto.fi)