Yli-ikäisyysanomus

Yli-ikäisyysanomus tehdään Taso-järjestelmässä ja sen käsittelyprosessi on esitetty kokonaisuudessaan alla olevassa kaaviossa. 


Yli-ikäisyyden anomisen aloittaa sen joukkueen joukkueenjohtaja (vast), johon yli-ikäisyyslupaa haetaan. Tämän jälkeen anomus menee seuran edustajan käsiteltäväksi, joka voi

 • puoltaa anomusta => siirretään kilpailun järjestäjälle käsiteltäväksi
 • pyytää lisäselvitystä => palautetaan anojalle
 • hylätä anomuksen (ei puolla) => tieto päätöksestä anojalle

 Kilpailun järjestäjä käsittelee anomuksen TASO:ssa. Ratkaisusta merkitään tieto TASO:n tai lähetetään takaisin anojalle täydentämistä varten.


Kirjautuminen

Joukkue täyttää yli-ikäisyysanomuksen TASO:ssa, jota varten tulee kirjautua TASO:on 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Jos sinulla on TASO:ssa useampia rooleja, niin kirjaudu sisään joukkueroolilla:


Pelaajan liittäminen

Liitä yli-ikäinen pelaaja joukkueen pelaajaluetteloon

 • Pelaajat välilehdellä valitse ”Liitä pelaajia seurasta”

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

  

Liitä pelaaja joukkueen pelaajaluetteloon 

 • joko etsimällä pelaaja seuran pelaajista 
 • tai lisäämällä hänet PalloID:llä

HUOM Lisätäksesi yli-ikäisen pelaajan joukkueeseen seuran pelaajatiedoista

 • valitse ”Näytä kaikki pelaajat”

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Jolloin pelaajien valintalistalle tulevat kaikki pelaajat, jotka ovat syntyneet +/- 2 vuotta verrattuna joukkueen ikäluokkaan

 • valitse yli-ikäinen pelaaja aktivoimalla valintalaatikko
 • muista tallentaa eli ”Lisää joukkueeseen”

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Huom: Jos pelaaja ei löydy seuran pelaajalistalta, voidaan hänet liittää joukkueeseen Pallo-ID:llä.


Yli-ikäisyysluvan anominen

Pelaajan tietojen kohdalle ilmestyy valintanappi ”Ano yli-ikälupaa”


”Ano yli-ikälupaa” valintanapin painaminen avaa yli-ikäisyyden anomuslomakkeen.

 

Tarkasta ja täytä yli-ikäisyysanomus

 • tarkasta joukkueen ja pelaajan perustiedot
 • lisää perustelut
 • lähetä anomus seuran vastuuhenkilölle käsittelyä varten


Lähettäminen 

Lähettäminen poistaa anojan muokkausoikeudet.
Voit myös Tallentaa luonnoksen ja palata anomuksen täyttämiseen myöhemmin. Tallentaminen ei lähetä anomusta eteenpäin.

Lähettämisen jälkeen saat ilmoituksen, että anomus on lähetetty. 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti


   

Pelaajaluetteloon ilmestyy tieto Anomuksesta, josta pääsee tarkastelemaan anomuksen tietoja.

 

Hyväksytty yli-ikäisyyslupa näkyy joukkueen pelaajaluettelossa yli-ikäisen pelaajan kohdalla rastina