Nu kommer domarna att registrera sig i sin domarklubb, medan de tidigare registrerade sig till förbundet. 

Påbörja registreringen genom att klicka på ” Lägg till domarroll”. 

Godkänna vilkoren och välj 'Fortsätt'.

Vid den andra fliken kan du lägga till eller uppdatera kontaktuppgifter. 

Välj ”Fortsätt”. 

Vid punkten ”Typ av organisation” väljer du ”Förening” och vid punkten Organisation väljer du den domarklubb du är medlem i. 

Som gren väljer du Fotboll eller Futsal, beroende på vad du dömer. 

Välj ”Fortsätt”. 


Klassificeringar skall inte tilläggas. 

Välj ”Fortsätt. 

Endast personer som har en annan nationalitet än finländare skall ladda upp ett identifierings bevis med bild, ur vilket personens nationalitet kan urskiljas. Övriga dokument skall inte laddas upp. 

Välj Fortsätt”. 

Om personen i fråga har ett spelpass för samma säsong som redan är betalt, kommer systemet att ge priset 0€ för fotbollsdomarens pass. Om personen i fråga inte har ett betalt spelpass för kommande säsong, kommer systemet kräva ett arvode för spelpasset. Välj ”Fortsätt”.

Kontrollera att uppgifterna under fliken översikt är korrekta. 

Välj ”Förflytta dig till betalning och skicka för godkännande” 

Välj ”Återgå till egen hemsida” 

Domarregistreringen förflyttas till förbundet för behandling.