Ibland är spelarens registrering bristfällig och den returneras till registreraren för åtgärder. Här följer direktiv för hur du skall agera. 

Under fliken ”Registreringsdetaljer” kan du hitta registreringens status ”Returnerad”. 

Välj ”Visa och behandla”. 

Välj 'Visa'.

Välj fliken ”Registreringens detaljer”. 

Under ”Anteckningar” hittar du orsaken till att registreringen är returnerad. 

Välj ”Behandla”. Ett pop-up fönster öppnas, i vilket ett meddelande till arbetsuppgiftens returnerare skrivs, välj efter det ”Skicka”. 

Arbetsuppgiften förflyttas tillbaka till returneraren och får statusen ”Väntar eller ”Låst”. 

OM UPPGIFTEN ÄR RETURNERAD PÅ GRUND AV ETT FELAKTIGT DOKUMENT, agera enligt följande. 

Välj ”Visa och behandla”. 


Välj ”Visa” 

Vid funktionen ”Visa” kan du se vilket dokument som är uppladdat under spelare och från funktionen ”Ersätt” kan du ersätta det tidigare dokumentet. 

Välj ”Klicka här för att ladda upp fil”. 

Du kan sedan ladda upp ett dokument ur ditt arkiv. 

Välj 'Behandla'

Skriv under arbetsuppgiftens anteckningar ett meddelande och välj ”Skicka”. 


Du kan nu återgå till din hemsida. 

Arbetsuppgiften har status ”Väntar” och ändras till ”Aktiv”, när den är behandlad på nytt av förbundet eller föreningen.