När spelarens uppgifter är länkade till användarkontot i Pelipaikka, kan du förnya spelpasset på följande sätt. 

Logga in till Pelipaikka systemet med ditt användarnamn. 

Välj ”Förnya” på den rad vars spelpass du vill förnya. (Om du har registrerat dig både för fotboll och futsal förnyar du dem separat.) 

(Om grenen dit spelaren vill förnya sitt spelpass inte hittas under registreringsdetaljerna, kan denna roll läggas till från funktionen ”Lägg till produkt”.)** 

Om du förnyar spelpasset via telefonen, måste telefonen vändas vågrätt så att Förnya-knappen blir synlig. 

(Spelaren/spelarens förälder kan förnya endast en amatör-registrering. Om spelaren skall förnyas som hobbyspelare skall det göras av spelarens förening.)

Du kan välja ”Fortsätt” på varje sida, tills du kommer till sidan ”Produkter”, där du sedan kan välja försäkring.  

 

Systemet väljar automatisk spelpass om det inte är i kraft.

Systemet lägger alltid automatiskt till ett spelpass för spelaren. Försäkringen kryssas i skilt. 

Kolla att totala summan är korrekt. 

Välj ”Fortsätt”. 

(Om spelaren har en försäkring som är i kraft* för amatörspelare till en annan gren, är denna försäkring i kraft även till denna gren, en likadan försäkring behöver alltså således inte betalas två gånger för samma säsong) 

(Om spelaren har ett spelpass som är aktivt i en annan gren, kommer systemet att erbjuda registreringsavgiften 0€ till denna gren) 

(Om spelaren har ett kvarterspass som är i kraft i en annan gren, kommer systemet att erbjuda en registreringsavgift för spelpasset som är baserad på spelarens ålder) 

Välj ”Tillbaka till hemsidan”. 

Registreringens status är nu ”Väntar”. 

Registreringen väntar nu på att bli godkänd av föreningen eller förbundet. 

Om statusen är ”Låst”, har spelaren inte ännu betalat avgiften. 

När registreringen är godkänd, kommer statusen att ändras till ”Aktiv”. 

*Försäkringen för barn och ungdomar är baserad på nivån: Hobby -> Försäkring för kvarterspass, Amatör -> Spelpassförsäkring. 

För vuxna tas försäkringen baserat på serienivå, du kan då välja mellan begränsad nivå eller omfattande nivå försäkringarna. 

För vuxna som har hobby som nivå är det endast möjligt att välja begränsad nivå försäkringsskyddet (50€). 

Här hittar du tilläggsinformation om försäkringarna: 

Om spelaren har representationsrätt i en annan förening än där spelaren kommer att spela grenen i fråga, måste spelarens nya förening begära om en spelarövergång. Spelaren/föräldern kan inte själv begära övergången.