När du skall göra en ny spelarregistrering och systemet meddelar att det är en möjlig duplikat registrering. 

Om personen i fråga är samma, skriv upp nummer för PalloID och välj ”länka med tidigare registrering”. 

Genom att välja tillbaka, kommer du tillbaka till sidan för registrering och kan påbörja din registrering från början. 

När du väljer ”avbryt” (och ”fortsätt”). Returneras du till ”Spelarens hemsida”. 

'Länka med tidigare registrering'.
Fyll i ditt nummer för PalloID, som du skrev upp i föregående läge och fyll i spelarens födelsetid i formatet år-månad-dag (årmåndag).  

Godkänn villkor och välj Länka personuppgifter”. 

Personuppgifterna är nu länkade till ditt användarkonto och kan hittas under ”Mina registreringar”.

Om systemet ändå meddelar att uppgifterna är länkade till ett annat användarkonto. Ta kontakt med tuki@palloliitto.fi, så lösgör stödtjänsten ifrågavarande PalloID från det andra användarkontot, efter detta kan uppgifterna kopplas till ditt användarkonto. 

Om systemet meddelar att ifrågavarande person inte kan hittas när du försöker länka uppgifterna, är personen i fråga möjligtvis inte samma eller så har du fyllt i fel nummer för PalloID och/eller fel födelsetid. Kontrollera att uppgifterna är korrekt ifyllda, om det uppkommer problem trots att uppgifterna är korrekt ifyllda, kontakta tuki@palloliitto.fi och meddela om problemet.