När du skall länka en person till ditt användarkonto (länka med tidigare registrering) och systemet meddelar att ”personen är redan länkad till ett annat användarkonto”.  

Personens uppgifter kan samtidigt bara vara länkat med ett användarkonto. Ta kontakt med tuki@palloliitto.fi, så lösgör stödtjänsten personens uppgifter från den tidigare användarkontot, efter att detta är gjort kan uppgifterna kopplas till det nya kontot. 

Kontrollera även att personen inte är länkad till samma användarkonto tidigare. 

Välj ”Hjul” -bilden och under den ”Mina registreringar”, under fliken hittar du alla personer som är länkade till detta användarkonto.  


När du skall länka en person till ditt användarkonto och systemet meddelar att ”personuppgifter kunde inte hittas”. 

Kontrollera att personens PalloID är rätt inskrivet. 

Kontrollera även att födelsetiden är ifylld korrekt. När uppgifterna skall länkas skall födelsetiden fyllas i bakfram, alltså år-månad-dag.  Födelsetiden 7.2.2011 fylls i som 110207.