Börja din registrering på adressen https://fin.ma.services/ 
Du kan välja språk i högra övre hörnet

Välj 'Registrera'.

Ange dina personuppgifter.

Välj 'Nytt konto'

Systemet har nu skickat aktiveringslänken till dig via e-post. (noreply@palloliitto.fi)

Du kan aktivera ditt konto genom att öppna aktiveringslänken som du hittar i meddelandet.

Klicka ikonen "Bekräfta" för att bekräfta registrering.
Om länken inte fungerar, kopiera länken till webbläsarens addressfält.

Logga in till Pelipaikka systemet via ikonen "Logga in".

Logga in till Pelipaikka.

NAVIGERA MELLAN OLIKA FUNKTIONER I PELIPAIKKA

Du kan navigera mellan olika funktioner i Pelipaikka systemet via kugghjulsikonen som finns längst upp i högra hörnet.

Från "användarens hemsida" hittar du fyra blåa lådor där du kan välja önskad funktion.
- Mina registreringar / Registrera mig själv
- Registrering av minderåring
- Länka med tidigare registrering
- Ansök om användarrättigheter

Från "mina registreringar" hittar du dina egna registreringar och alla minderåriga spelare som du har länkat under ditt användarnamn.

Om du har föreningens användarrättigheter hittar du dem under Användarrättigheter. Du kan byta mellan dina egna registreringar och klubbens uppgifter därifrån.

Från "uppdatera användarprofil" kan du t.ex. ändra lösenordet.