VÄLKOMMEN TILL EN TRIVSAM OCH TRYGG FOTBOLLSMATCH!

Ärade Publik,

Genom att bekanta Dig med dessa anvisningar och följa dem, garanterar du din egen och andra åskådarnas trivsel på matchtillfällen.

1. Fotbollsmatch är enligt lagen om sammankomster en offentlig tillställning, var tillställningens arrangör är ansvarig för ordning och säkerhet. 

2. Arrangörerna i en Fotbollsmatch ansvarar för spelarnas, laglednings, domarnas, publikens, funktionärernas och medias säkerhet. 

3. Arrangören i en fotbollsmatch har en ansvarsförsäkring för matchtillfället. 

4. För att försäkra trivsel och säkerhet i ett matchtillfälle, ordnas det vid ingången Säkerhetskontroll, som har informerats på förhand på Fotbollsligans och föreningarnas internetsidor, anvisningarna vid porten och inträdesbiljetterna. 

5. Enligt finska lagen och Bollförbundets säkerhetsbestämmelser är det förbjudet att hämta farliga föremål, ämnen eller berusningsmedel, som

- alkohol, narkotika e.d.

- skjutvapen, egg- eller tillhyggen

- sprängmedel, sprängladdning, fyrverkerier, facklor eller rökgranater

- rasistiska, politiska, eller andra kränkande affischer eller banderoller

- andra sådana föremål (till exempel alla flaskor) eller medel med vilka man kan hota annan persons liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för matchtillfällets ordning och säkerhet 

6. Till fotbollsmatch skall vägras inträde person,

- som är störande påverkad

- som kan annars anses förorsaka störning eller innebära en risk för säkerheten eller som innehar vid insläppskontrollen föremål eller medel som nämns i punkt 5

- som på grund av sitt tidigare uppförande kan misstänkas komma att äventyra ordningen och säkerheten vid matchtillfället

7. Alla slag av rasism eller rasistiskt uppträdande samt hädande, förolämpande eller tydligt osakligt ropande är förbjudet. 

8. Kastandet av allt slags föremål från läktaren till planen är förbjudet. 

9. Tillträde till planen från läktaren utan behörigt tillstånd är förbjudet. 

10. Om dessa anvisningar försummas eller inte följs kan det leda till avlägsnande från matchtillfället.

11. Förbjudna föremål (se nedan)