Anvisningen gäller de spelare vilkas uppgifter redan finns i er förening. Registrering av vuxna hobbyspelare är gratis. 

(om er förening saknar information om personen väljer ni ’Begär personinformation’ och efter att ni fått personinformationen från den föregående föreningen kan ni ge rollen ’Hobby vuxna’ till spelaren) 

Registrering av ’Hobby vuxna’ är möjlig endast för personer som fyllt 18 år. 

 

Börja registreringen genom att välja ’Sök person’. 

 

 

Skriv in spelarens namn och välj ’Sök’. 

 

 

Välj rätt spelare via ”Visa”. Om spelaren har flera rader kan du välja vilken som helst av raderna. 

 

 

 

Välj punkten ’Lägg till ny roll’ i personens information. 

 

 

Gå till punkten ’Roll’ och välj ’Spelare’ 

Gå till punkten ’Sport’ och välj ’Hobby vuxna’ 

Välj ’Fortsätt 

 

 

2. Inga kontrakt behövs, välj ’Fortsätt’ 

 

3. Inga dokument behövs, välj ’Fortsätt’ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Under punkten ’Produkter’ får du valt en försäkring åt spelaren om hen vill ha en sådan. Tilläggsuppgifter om försäkringen finns här: 

 

 

5. På sammandragssidan ser du en sammanfattning över vad du fyllt i, välj ’Skicka till Finlands Bollförbund’  

 

 

Efter detta kommer en betalningssida om man valt försäkring åt spelaren. Det är gratis att registrera enbart sporten ’hobby vuxna’ utan försäkring. 

 

Hobbyfotboll är endast till för fullvuxna personer, och barns och ungas ”Korttelipassi” registreras som tidigare år under fotboll eller futsal. 

 

Om er förening saknar information om spelaren bör spelarens uppgifter begäras från den andra föreningen, och först när den andra föreningen meddelat personens uppgifter går det att lägga till en hobbyregistrering för vuxna åt personen. 

 

Om sporten ’Hobby vuxna’ inte går att väljas under registreringen (endast fotboll och futsal) och föreningen vill registrera en vuxen hobbyfotbollsspelare bör föreningen be Bollförbundets stödtjänst att lägga till sportalternativet åt föreningen. Detta görs lättast via stödportalens kontaktblankett. 

 

De vuxna hobbyspelarna ökar inte antalet spelare med spelpass i föreningen och påverkar således inte heller föreningens röstmängd.