Endast spelarens nya förening kan påbörja en spelarövergång, övergången påbörjas under fliken ”Personer”, och vid funktionen ”Starta en spelarövergång”. 

Av vuxna hobbyspelaren (18-åringar och äldre) krävs ingen spelarövergång. Om en vuxen hobbyspelare har ett PalloID sedan tidigare, skall spelarens uppgifter begäras av föreningen där spelarens representationsrätt finns. Detta kan göras via menyn och under fliken ”Personer” – ”Begär personinformation”. 

OBS!! Om spelaren inte hade ett spelpass under föregående säsong och inte heller under denna säsong, skall övergången alltid göras först. Annars kommer systemet att lägga till en övergångsavgift för spelaren, som inte uppkommer om spelpasset skaffas först efter övergången. 

Välj ur menyn fliken ”Personer” och sedan ”Strata en spelarövergång”. 


Fyll i spelarens namn (eller PalloID, om du vet det) 

Välj ”Sök”. 

Om du sökte med spelarens namn, kan systemet erbjuda flera alternativ. Kontrollera spelarens födelsetid och förening där spelarens representationsrätt funnits.  

r rätt spelare hittats, välj ”Visa”. 

OBS! Övergångar för fotboll och futsal görs skilt. 

Om spelaren är registrerad i både fotboll och futsal, välj gren. Under grenen hittar du vilken nivå spelaren haft i grenen innan. 

För typ av spelarövergång, väljer du den nivå spelaren kommer att spela på i föreningen spelaren flyttar till. 

Välj ” Skicka begäran”. 


I pop-up fönstret som öppnas skriver du ett meddelande till den nya föreningen. Meddelandet kommer att vara synligt i ett senare skede av övergången, därför är det bra att skriva t.ex. till vilken serie/nivå spelaren flyttar, då kommer behandlaren av ärendet även få denna information.  

Välj ”Skicka”. 

Spelarövergången har nu skickats till den gamla föreningen för behandling, välj ”Gå till din hemsida”.