Om föreningen har många funktionärer, kan deras roller även förnyas med gruppköps funktioner samtidigt. 

Funktionärernas roller förnyas med en roll i taget, via gruppköps funktionen. 

Om en funktionär sedan tidigare haft en funktionärsroll i föreningen, kan denna roll förnyas med gruppköps funktionen. 

Observera, det är frågan om att ”förnya”, så om funktionären inte har en tidigare registrering som funktionär i er förening, måste funktionärens första roll fyllas i enskilt. 

Om en person har en spelar-/funktionärsroll (PalloID) i en annan förening, måste personens uppgifter först begäras från den tidigare föreningen, varefter personen kan tilläggas som funktionär i föreningen. 

 

Välj under fliken ”Personer” funktionen ”Gruppköp” 

Välj funktionärsroll (Lagfunktionär / Föreningsfunktionär) 

Välj Kategori 

Välj Åldersgrupp 

Valitse Kategoria. 

Du kan vi behov avgränsa sökningen med efternamn eller födelsetid. 

Det finns möjlighet att välja kön om du vill. 

Välj ”Fortsätt”. 

Systemet tar fram alla personer som funktionerat som lagfunktionärer och varit lagledare i föreningen. 

Välj funktionärer vars roller skall förnyas. 

Välj ”Fortsätt”. 

Under fliken översikt samlas alla valda personer. Kontrollera att de valda personerna är rätt. 

Välj ”Skicka till förbundet”. 

Lagets registrering av lagfunktionärer (lagledare) är gjord och du kan gå tillbaka till gruppköpsfunktionen för att lägga till en annan roll på samma sätt. 

Välj ”Tillbaka till gruppköp”.