Om spelaren redan har rollen Hobby vuxna’ som sport i er föreningvälj ’Ny registrering’. 

 

 

Gå vidare med registreringen genom att välja fortsätt’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj slutligen Skicka till Finlands Bollförbund’. 

 

 

 

Registreringen syns nu som aktiv i spelarens uppgifter och du kan gå tillbaka till hemsidan.