Personer kan ha ett PalloID nummer, om personen tidigare varit spelare, domare, tränare eller övrig funktionär. 

Under fliken ”Personer” -> ”Begär personinformation” kan du begära funktionärens uppgifter till er förening och efter detta lägga till en funktionärsroll för personen. 

Om personen inte har ett PalloID sedan tidigare kan föreningen registrera personen som föreningsfunktionär på följande sätt. 

Välj ur menyn ”Personer” och sedan ”Ny föreningsfunktionär”. 

Fyll i personens uppgifter och välj ”Fortsätt”. 

Fyll i personens kontaktuppgifter och välj ”Fortsätt”. 


Vid punkten kategori fylls funktionärens roll i, alternativen är: 

Kassor

Kommunikationschef

Koordinator för lagledare

Koordinator för träningsturer

Marknadsföringshef

Ordförande

Sportchef

Styrelsemedlem

Träningschef

Ungdomschef

Verksamhetsledare


Välj “Fortsätt”. 


Vid registrering av föreningsfunktionär behövs inga dokument. 

lj ”Fortsätt”. 

Vid registrering av föreningsfunktionär kommer inga avgifter att uppbäras. 

lj ”Fortsätt”. 


Välj ”Skicka till Finlands Bollförbund”. 

Vid detta skede kommer funktionären få ett PalloID nummer, vilket skall användas i alla registreringar. 


Pelipaikka, ur menyn kan du välj ”Personer””Lista på personer registrerade till Förening” där hittar du alla funktionärer som är registrerade till föreningen. 

Välj ”Lagfunktionär” som roll. 

Uppgifterna för föreningens lagfunktionärer öppnas, du kan förnya lagfunktionärs rollen genom att trycka på ”Visa”.