Välj ur menyn ”Gruppköp”. 

Observera följande saker före du påbörjar gruppköpet 

- Spelaren bör ha en spelarroll i er förening och i den gren som gruppköpet skall göras till. Under gruppköpet kan det inte tilläggas en andra gren för spelare, utan det skall göras skilt under spelarens egna uppgifter. 

Spelaren skall finnas i den föreningen till vilken gruppköpet görs. 

Gör gruppköpet skilt för spelare som skall ha försäkring och för spelare som inte skall ha försäkring, om försäkring väljs, kommer systemet att lägga till försäkring för alla spelare som ingår i gruppköpet (punkt 3). 

 (Försäkringen är valfri och systemet kan inte avläsa spelaren, om spelaren redan har en försäkring som är i kraft) 

- Registrering av en ny spelare görs alltid enskilt. Nya spelare kan inte registreras med gruppköps funktionen.  

- Systemet godkänner inte vid gruppköpsfunktionen sådana spelare som redan har ett spelpass som är i kraft för grenen i fråga.  

(Systemet kommer att meddela PalloID numror som inte kan förnya spelpasset med gruppköpsfunktionen eller sådana som redan har ett förnyat spelpass, dessa skall tas bort ur valen) 

- Om spelaren har ett spelpass som är i kraft till en annan gren för samma säsong, kommer systemet att förnya spelpasset till den andra grenen kostnadsfritt. 

Välj typ av gruppköp genom att fylla i fälten. 

Systemet tar fram spelare på basen av de kriterier du fyllt i, välj utifrån dessa, spelare vars registrering du vill göra. 

Välj ”Fortsätt”. 

(i detta skede kommer systemet att meddela PalloID numror för spelare som inte kan förnya denna registrering, dessa skall tas bort från och välj ”Fortsätt”) 

Om det skall införskaffas en försäkring till spelare, välj försäkring. 

Om spelarna inte skall ha en försäkring, välj om du betalar nu eller om du betalar senare. Om du väljer ”Betala senare” kan du via funktionen ”Betalningar” välja ut vilka betalningar du skall betala. 

Välj ”fortsätt. 


Kontrollera under fliken översikt, att alla spelare finns med på din lista och att rätt produkt är vald för spelaren. 

Om en spelare fattas under fliken översikt, kontrollera om spelaren redan har ett spelpass som är i kraft, eller om spelarens representationsrätt till grenen i fråga finns i en annan förening, av dessa orsaker har systemet inte lagt till en produkt vid denna spelare. 

När du säkerställt att betalningen är korrekt, välj ”Fortsätt”. 

Välj ”Fortsätt till betalning och skicka för godkännande” 

Välj ”återgå till gruppköp”. 

Om du tidigare valde funktionen ”betala senare”, kan du nu gå och betala fakturan genom att gå in på ”betalningar” funktionen och välja betalningen/betalningarna du vill göra.