Denna anvisning beskriver hur föreningen kan förnya sin egen årliga registrering och samtidigt betala förbundets medlemsavgift. 

Förnyande av föreningsregistrering bör aktiveras för följande säsong fr.o.m. 1.3.2021. 

Logga in med användarrättigheten “Föreningens sekreterare”  

Välj ”Min Förening” från sidomenyn 

 

 

 

Välj ”Förnya” nere på sidan. 

 

 

För att kunna förnya föreningens registrering förutsätter det att personen har användarrättigheten föreningens sekreterare Pelipaikka. 


Föreningen kan inte påbörja nya registreringar eller förfrågningar förrän medlemsavgiften är betald. Man kan dock föra vidare befintliga registreringar och förfrågningar via "Föreningens hemsida". 


När du klickat på ”Förnya” öppnas en vy där du stegvis styrs genom processen. 

Fyll i de obligatoriska uppgifterna i varje steg och kontrollera att tidigare ifyllda uppgifter fortsättningsvis stämmer. 

Detta är synnerligen viktigt för att Bollförbundet ska ha tillgång till föreningarnas aktuella kontaktuppgifter vid kommunikation.