Om det kommer en notifikation om en returnerad arbetsuppgift till föreningens eller en föreningsfunktionärs e-post. Innehåller meddelandet orsaken till att uppgiften är returnerad och åtgärderna som föreningen skall göra för att lösa detta. 

En returnerad uppgift hittas i Pelipaikka under föreningens arbetsuppgifter. 

Här följer direktiv för hur ni skall agera och arbetsuppgiften är returnerad på grund av bristfällig/felaktiga dokument. 

Välj funktionen ”Visa” under arbetsuppgifter fliken. 

Under fliken ”Dokument” hittas dokumenten som laddas upp till spelaren i fråga. 

(identitetsbevis s sparas under spelarens uppgifter ända tills det ersätt med en ny version) 

Vid funktionen ”Visa” kan du se vilka dokument som är sparade (eller vilket identitetsbevis som är länkat till spelaren). 

När du granskat dokumenten kan du stänga sidan, genom att trycka på krysset uppe i högra hörnet. 


Vid funktionen ”Ersätt” kan du ersätta ett tidigare dokument med ett nytt (samma gäller för identitetsbeviset, vid behov). 

Välj Ersätt. 


Tryck på ”Klicka här för att ladda upp en fil” och du kan ladda upp en fil ur ditt arkiv. 

När dokumentet är uppladdat, välj ”Behandla”. 

Ett pop-up fönster öppnas, i vilket du fyller i ett meddelande om det uppladdade dokumentet, t.ex. dokumenten uppladdat och möjligtvis en orsak för detta. 

3. Välj ännu Skicka. 

Systemet informerar att uppgiften är behandlad och efter att du väjer ”Gå till din hemsida” förflyttas den uppdaterade registreringen till förbundet för behandling. 

OBS! Du hittar uppgifterna för de begärda förändringarna till den inlämnade registreringen under fliken ” Registreringsdetaljer”.  

Vid ” Registreringsdetaljer” fliken, som är längst ner, hittar du ”Tidigare uppgifter”, där hittas arbetsuppgiftens meddelanden.