Föreningens funktionärer kan ansöka om föreningens användarrättigheter till Pelipaikka. 

Dessa ansökningar godkänns av föreningens admistratör.  

Användarrättigheter för föreningens registrerare beviljas endast till föreningens ordförande, styrelsemedlemmar eller personer utpekade av dessa. Ansökningar för föreningens admistratör godkänns av Finlands Bollförbund. 

Väljs från ”Användarens hemsida” ”Ansök om användarrättigheter”. 

(OBS! Om ”Användarens hemsida” inte kommer upp på skärmen genast, tryck på kugghjulet uppe i högra hörnet och tryck sedan på ”Användarens hemsida”) 


Välj Organisationens namn, alltså föreningens officiella namn, till vilken du ansöker förnings användarrättigheter. 

Välj roll / roller du ansöker om. 

OBS! Du kan välja flera roller (genom att hålla ner Ctrl tangenten). 

 

Föreningens administratör (Ansökan godkänns av Finlands Bollförbund) 

Rapporter  

Administration av användarrättigheter     

 

Föreningens sekreterare (ansökningen godkänns av föreningens administratör) 

    Rapporter 

    Ändringar av föreningens uppgifter 

    Registrering av förenings- och lagfunktionärer. 

    Begäran om personuppgifter 


Förenings registerare (ansökan godkänns av föreningens administratör) 

    Rapporter 

    Begäran om personuppgifter 

    Registrering av amatör- och hobbyspelare 

    Registrering av tränare 

  

Registrerade av professionella spelare

Person inom föreningen som sköter om avtalsspelare (ansökan godkänns av föreningens administratör) 

    Rapporter

    Administration av avtalsspelare 

 

Föreningens kassör (ansökan godkänns av föreningens administratör) 

    Rapporter 

    Betalningsärenden