När en funktionär i föreningen har ansökt om föreningens användarrättigheter till Pelipaikka, hittas ansökningar om förenings registrerare i Pelipaikka under fliken ”Användarkonton” -> ”Visa begärda roller”. 


Ansökan om roll som föreningens registrerare kan antigen godkännas eller avslås. 

När ansökningen godkänns, länkas ansökta användarrättigheter till personens användarkonto.