Gå till Rapporter-fliken och välj "Personer" och "Skapa".Välj först från "Personuppgifter”-menyn vilka kriterier du vill ha.

Om du vill ha t.ex. någon speciell åldersgrupp specificerad väljer du "Födelsedatum" och begränsar det med "Mellan" och födelseåret från årets början till årets slut.

Gå till "Registreringar"- menyn och välj punkten "Roll" -> Är lika med -> Spelare om du på rapporten vill ha t.ex. endast spelare.

Med "Status"-alternativet får du valt status för registreringen: t.ex. Är lika med = Aktiv, visar endast de aktiva registreringarna.

 "Registreringsperiod" -> Är lika med -> välj innevarande säsong i rullgardinsmenyn.

Gå till "Transaction"-menyn och välj punkterna "Produkt", "Transaktionsdatum" och "Transaktionens status".