Aikuisten harraste - Rekisteröinnin uudistaminen

Tämä ohje koskee seurakäyttäjää.
Kun pelaajalle on jo aiempana kautena rekisteröity aikuisten harrasterekisteröinti seurassanne, ei hänelle luoda uutta aikuisten harrasteroolia seuraanne, vaan hänen rekisteröintinsä uudistetaan.


(Jos kirjauduit puhelimella, käännä puhelin vaakatasoon saadaksesi näkyville lisää kuvakkeita.)


Hae ensin pelaajan tiedot joko nimellä tai PalloID numerolla kohdasta 'Henkilöt' -> 'Hae'.

Kun pelaajan tiedot löytyvät, avaa se kohta (sininen palkki), jossa pelaajan 'aikuisten harraste' rekisteröinti on ja valitse välilehti 'Rekisteröinnin tiedot'.

Valitse 'Uudista rekisteröinti'.

(Jos pelaajalla on monta roolia, on hänellä useampi sininen palkki rekisteröinneissään. Pääset uudistamaan ainoastaan sen rekisteröinnin, jossa hänellä on passiivinen rekisteröinnin tila teidän seurassanne. Kun pelaajalla on rooli toisessa seurassa, ei sitä pääse uudistamaan)

Valitse 'Jatka'.

Valitse 'Jatka'.

'Tuotteet' välilehdellä pääset valitsemaan vakuutustuotteen, joka on valinnaisena aikuisten harrastelajiin. Mikäli pelaaja on ilmoittanut tarvitsevansa vakuutuksen, valitse vakuutus.
Jos vakuutusta ei valita, valitse 'Jatka'.
(Aikuisten harrasteeseen ei tarvita pelipassia, ainoastaan aktiivinen, maksuton rekisteröinti. Aikuisten harrasterekisteröinti EI oikeuta pelaamaan kilpasarjoissa eikä KKI sarjoissa. Aikuisten harrastevakuutus kattaa ainoastaan aikuisten harrasteen pelit/harjoitukset)

Tarkasta yhteenveto sivulta, että kaikki tiedot ovat oikein ja valitse sen jälkeen 'Lähetä kohteeseen Suomen Palloliitto'.

Jos valitsit vakuutuksen, voit siirtyä maksamaan tai lähettää maksulinkki pelaajan (tai muun maksajan) sähköpostiosoitteeseen.

Tämän jälkeen voit siirtyä omalle etusivullesi (seuran etusivu).


Rekisteröinnin voi uudistaa vain sellaiselle pelaajalle, jolla on aiemmin ollut aikuisten harrastelajin rekisteröinti seurassanne.

Jos pelaajan aikuisten harrasterooli (tai muu aiempi rooli) on toisessa seurassa, pyydetään hänen tiedot aiemmasta seurasta. Valitse 'Henkilöt' -> 'Pyydä henkilön tietoja'. Kun aiempi seura ne myöntää, voit lisätä pelaajalle uuden aikuisten harrasteroolin seuraanne.

Aikuisten harrastelajiin ei aloiteta pelaajasiirtoa.