Om spelarens status under säsongen förändrad till amatör med kontrakt eller professionell. 

Sök efter spelaren ur menyn under fliken ”Personer” -> ”Sök” 

Under spelarens uppgifter vid funktionen ”Registreringar” och fliken ”Registreringsdetaljer”, kan spelarens nivå ses samt ändrad vid funktionen ”Ändra spelarens nivå”. 

Välj ny nivå 

Välj ”Fortsätt”. 

När spelarens nivå ändras till amatör med kontrakt eller professionell, skall spelarens nya kontrakt laddas upp i samband med registreringen. Spelarkontraktet laddas upp vid funktionen ”Klicka här för att ladda upp fil”. 

Om spelarens identitetsbevis inte laddats upp tidigare vid spelarens uppgifter, skall detta göras nu under funktionen ”Identifikation” och ”Klicka här för att ladda upp en fil”.

När spelaren har ett spelpass som är i kraft för säsongen, kommer systemet inte att lägga till ett spelpass för spelaren. 

Kontrollera, att spelarens försäkring motsvarar försäkringsnivån som krävs på ifrågavarande serienivå. 

Om spelarens fotboll representationsrätt har funnits i föreningen redan före 16.11 föregående säsong, behöver man inte betala representationsrättens registreringsavgift i samband med ändringen av spelarstatus inom föreningen.  

Om spelarens futsal representationsrätt har funnits i föreningen redan före den 1.7 föregående säsong och den har fortlöpt utan avbrott, behöver ingen registreringsavgift för representationsrätten betalas för ändring av spelarstatus inom föreningen, om inte representationsrätten brutits i föreningen.


Om spelarens spelarstatus ändras under säsongen inom samma förening från hobbyspelare (hobby- eller kvarterspass) till amatör, till amatör med kontrakt eller professionell, eller från amatör till amatör med kontrakt eller till professionell, eller från amatör med kontrakt till professionell skall representationsrättens registreringsavgift enligt spelarens nya spelarstatus betalas. Om spelaren har flyttat till föreningen med en internationell övergång skall i samband med ändringen av status betalas en registreringsavgift enligt byte av representationsrätt vid internationella övergångar. 

 

!! En registreringsavgift för representationsrätt av en ny spelarnivå begärs från tuki@palloliitto.fi, föreningen kan inte med sina användarrättigheter lägga till detta. (Meddela förening, spelare och spelarens nya nivå så skickar tuki@palloliitto.fi eller kilpailu@palloliitto.fi en betalningslänk för registreringsavgiften)