Pelaaja - Rekisteröinnin, pelipassin ja vakuutusmaksun tilan tarkastaminen

Kirjaudu Pelipaikkaan käyttäjätunnuksellasi.

Kun käyttäjätunnukseesi on liitetty henkilöitä, löytyvät kaikkien liitettyjen henkilöiden tiedot allekkain 'Omat rekisteröintini' sivulta.

(Jos kirjauduit puhelimella, käännä puhelin vaakatasoon saadaksesi näkyville lisää kuvakkeita)

Henkilön tiedoista, välilehdeltä 'Rekisteröinnin tiedot' näet viimeisimmät rekisteröinnit.

Huomioi, että eri lajit ja mahdolliset toimihenkilö-/valmentajarekisteröinnit ovat omilla riveillään (jalkapallo, futsal, aikuisten harraste ja toimihenkilörekisteröinnit)

Näet mitä kautta rekisteröinti koskee 'kausi'-sarakkeesta olevasta 'voimassa asti' -kohdasta.


Välilehdeltä 'Rekisteröintihistoria' näet viimeisimmät rekisteröinnit. 'Rekisteröintikausi' riviltä näet viimeisimmän aktiivisen rekisteröintikauden kyseiseen lajiin/rekisteröintiin.

  • Jos kohdassa 'Tila' on teksti 'aktiivinen', on kuluvan kauden rekisteröinti kunnossa.
  • Jos taas kohdassa 'Tila' rekisteröinti on passiivinen, on kyseinen rekisteröinti uudistettavissa.

Riviltä 'Laji' näet mitä lajia tai rekisteröintiä kyseinen tila koskee.


Välilehdeltä 'Maksut' näet viimeisimmät maksut ja maksun tilan.

  • Maksut ovat lajeittain/rekisteröinneittäin ja näet maksetusta tuotteesta minkä kauden tuotteita maksu koskee, tuotteen edessä olevasta vuosimerkinnästä.
  • Jos tuotteessa ei ole vuosimerkintää, koskee se aiempien kausien tuotetta. Esimerkin futsalpelipassimaksu koskee vuoden 2020 maksua ja se on tarkistettavissa joko välilehdeltä 'rekisteröinnin tiedot' kohdasta 'kausi' tai välilehdeltä 'rekisteröintihistoria' kohdasta 'tila' kyseisen lajin/rekisteröinnin riviltä.


Jos rekisteröinti on uudistettu ja pelipassi (sekä vakuutus) maksettu yhteen lajiin, on toisen lajin pelipassi maksuton (mutta rekisteröinti tulee kuitenkin uudistaa).