Määräaikainen pelaajasiirto -futsal


Pelaajan pelioikeus määräytyy sen mukaan, mihin seuraan pelaaja on rekisteröity.

Pelaaja voidaan siirtää pelkäksi määräajaksi toiseen seuraan, jos pelaajan pelioikeutta ei ole syytä siirtää pysyvästi toiseen seuraan.

Määräajan päätyttyä pelaajan pelioikeus palautuu hänen alkuperäiseen seuraansa.


Määräaikainen pelaajasiirto suoritetaan Pelipaikassa ja sen aloittaa pelaajan uusi seura, eli se seura johon pelaajan pelioikeus siirretään määräajaksi.


1 Määräaikaisen pelaajasiirron aloittaminen


Uusi seura, jossa pelaaja pelaa määräajan, aloittaa määräaikaisen pelaajasiirron Pelipaikassa kohdasta "Henkilöt" -> "Aloita määräaikainen pelaajasiirto".


Syötä siirrettävän pelaajan nimi tai PalloID numero (jos tiedossa).

Valitse 'Hae'. 


Kun järjestelmä on löytänyt pelaajan, valitse 'Näytä'.

Huomioi että valitset pelaajan siltä riviltä, jossa hänen lajinaan on futsal.


Merkitse futsal määräaikaisen siirron lajiksi ja valitse määräaikaisen siirron alkamis- ja päättymispäivä huolellisesti.

Jos järjestelmään syötetyt päivämäärät ja sopimukseen merkityt päivämäärät eroavat toisistaan, hylätään siirtopyyntö liiton taholta ja se on aloitettava alusta oikein päivämäärin.

Futsalin määräaikaista siirtoa aloitettaessa tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

Määräaikaisen siirron tulee kestää vähintään 10 vuorokautta, ja se voi jatkua enintään 1.7. saakka. 

Määräaika ei saa päättyä eikä sitä voi keskeyttää 16.2.-30.6. välisenä aikana.
Futsalin määräaikainen siirto voi kestää enintään 1.7. saakka, eli 1.7. tulee merkitä päättymispäiväksi, jos määräaikainen siirto 

tehdään kauden loppuun saakka.


Poikkeuksena: Koska futsalkausi jakautuu kahdelle eri vuodelle ja jos määräaika kestää yli kalenterivuoden, tällöin merkitkää sopimukseen määräajan alku- ja päättymispäivä, mutta järjestelmään siirron päättymispäiväksi tulee merkitä saman vuoden 31.12. (liitto merkitsee vuoden vaihtumisen jälkeen järjestelmään oikean päättymispäivän).

Kirjoita avautuvaan apuikkunaan viesti pelaajan nykyiselle futsalseuralle ja valitse 'Lähetä' ja voit sen jälkeen siirtyä omalle etusivullesi.
(Määräaikaisen siirron sopimus ladataan järjestelmään vasta kun uusi seura saa siirron käsiteltäväkseen sen jälkeen kun vanha seura on siirron hyväksynyt).


Määräaikaisessa siirrossa tulee käyttää ainoastaan tätä Palloliiton määräaikaisen sopimuksen pohjaa.

Pelaajan ja seurojen allekirjoitukset ja nimen selvennykset vaaditaan löytyvän asianmukaisesti määräaikaiseen siirtoon ladatussa sopimuksessa.


Futsalin määräaikaisen siirron sopimus:


1652264188-maaraaikaisen_siirron_sopimus_futsal_2020-02-03_b.pdf (palloliitto.fi)


Futsalin kilpailumääräyksistä tulee aina tarkastaa määräaikaisen siirron ehdot. 


Futsalin kilpailumääräykset

12. Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset

Määräaikainen siirto


Säännöt, Määräykset ja Ohjeet - Palloliitto.fi


2 Määräaikaisen siirron käsittely kun vanha seura on hyväksynyt määräaikaisen siirron pyynnönValitse 'Näytä ja suorita'.

Tarkasta, että siirto on suoritettu lajiin futsal ja että määräaikaisen siirron päivämäärät vastaavat määräaikaisessa sopimuksessa olevia päivämääriä.
Jos päivämäärät ovat eri kuin sopimuksessa ei päivämääriä pääse jälkikäteen muokkaamaan ja siirto tulee aloittaa kokonaan uudestaan.
Valitse' Jatka määräaikaista pelaajasiirtoa'.

Valitse 'Jatka'.


Valitse 'Jatka'.


Valitse 'Jatka'.

Valitse 'Jatka'.

Jos pelaajan taso on amatööri, ei pelaajasopimusta tähän kohtaan lisätä.
Jos kyseessä on sopimuksellisen pelaajan määräaikainen siirto ja pelaajalle tehdään uuteen seuraan erikseen pelaajasopimus, ladataan sopimus tähän.

Valitse 'Jatka'.


Lataa tiedostostasi pelaajan määräaikainen sopimus tähän.

Valitse 'Lisää tiedosto'.


Muista tarkastaa, että päivämäärät ovat sopimuksessa samat kuin millä siirto on aloitettu järjestelmässä.

Jos päivämäärät ovat sopimuksessa ja järjestelmässä eri, liitto tulee hylkäämään siirron ja se tulee aloittaa uudestaan oikeilla päivämäärillä.

Kun tiedosto on ladattu, valitse 'Jatka'.

Jos pelaajalla ei ole vielä pelipassia kuluvalle pelipassikaudelle, lisää järjestelmä sen automaattisesti rekisteröintiin. Voit valita vakuutuksen tarvittaessa.

Määräaikaisen siirron rekisteröintimaksu lisätään automaattisesti.

Maksutavasta riippuen, valitse 'Maksa nyt' tai 'maksa myöhemmin'.

'Valitse 'Jatka'.Maksutapahtuman jälkeen voit siirtyä omalle etusivullesi.

Määräaikainen siirto on siirtynyt Palloliiton käsiteltäväksi.

Pelaajan tiedot näkyvät Tasossa seuraavana päivänä siitä kun Palloliitto on määräaikaisen siirron hyväksynyt.Määräaikaisesti siirtyvä pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu. Kun pelaaja määräajan päätyttyä palaa takaisin lähtöseuraan, hän voi pelata siellä aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä edellisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta.